Ny bogføringslov giver håndværkere endnu en grund til at digitalisere sig

Fra og med 1. januar 2023 træder en ny bogføringslov i kraft, og der vil samtidig ske ændringer i årsregnskabsloven. Ændringerne betyder, at størstedelen af danske virksomheder fra og med 1. januar 2023 skal have et digitalt bogholderi. Det kommer til at have stor betydning for mange mindre virksomheder, der på nuværende tidspunkt ikke opbevarer sit regnskabsmateriale digitalt. Hos Apacta ser vi den nye bogføringslov som endnu en god grund til, at håndværkere bør digitalisere deres forretning nu og her. 

Regning.png

Den nye bogføringslov

I den nye bogføringslov skal størstedelen af danske virksomheder fra 1. januar 2023 have etableret et digitalt bogholderi. Det betyder, at alle bilag skal digitaliseres. Af denne grund vil bilag i papirform ikke længere være gyldig dokumentation for transaktioner i danske virksomheder. Den nye bogføringslov samt ændringerne i årsregnskabsloven kommer i forlængelse af en politisk aftale. En aftale fra juni 2021, der handler om fremadrettede behov for revision. Formålet er at forstærke indsatsen mod snyd og samtidig bidrage til, at færre virksomheder laver fejl i regnskaberne. Derudover er det også et ønske at forhindre bogholderi, der blot forsvinder ud i det blå. 

Størstedelen af danske virksomheder er omfattet af kravet om digitalt bogholderi

Fra og med 1. januar vil stort set alle danske virksomheder skulle have et digitalt bogholderi. De eneste virksomheder, der er undtaget fra kravet om digital opbevaring af regnskabsmateriale, er virksomheder med personlig hæftelse. Derudover må deres nettoomsætning heller ikke overstige 300.000 kr. i hvert af de to seneste indkomstår. Hos Apacta spår vi derfor, at det vil være stort set alle håndværkervirksomheder, der bliver omfattet af den nye bogføringslov. 

Hos Beierholm anser de det som sandsynligt, at størstedelen af danske virksomheder i dag har et økonomisystem, der står for digital registrering af virksomhedens økonomiske transaktioner. Transaktioner der løbende tages sikkerhedskopier af. De mener dog, at der står anderledes til, når det kommer til den digitale opbevaring af bilag og andet slags regnskabsmateriale. Her mener man hos Beierholm, at det for en del virksomheds vedkommende er således, at disse materialer ene og alene stadig ligger i fysisk form. 

Det er netop den digitale opbevaring af bilag og andet regnskabsmateriale vi hos Apacta, i samarbejde med diverse økonomisystemer, kan hjælpe dig med at holde styr på. Spørgsmålet er derfor også, hvorfor ikke allerede komme i gang nu? På den måde kan du komme dine konkurrenter i forkøbet! De skal jo alligevel, ligesom dig, etablere et digitalt bogholderi senest 1. januar 2023. Så hvorfor ikke være et skridt foran allerede?

Hos Apacta samarbejder vi med de økonomi- og lønsystemer, du kender i forvejen. Det betyder, at du med Apacta samt dit økonomisystem kan digitalisere HELE din arbejdsgang nemt og enkelt.

Se hvilke systemer vi samarbejder med her.

Kom i gang med det digitale bogholderi – og digitalisér samtidig din forretning med Apacta

Hos Apacta samler vi automatisk alle dine udgifter. Vi sørger for, at du får løbende kalkulationer på dine projekter. På den måde sikrer du dig, at det går som planlagt. Hvis det ikke gør det, kan du nå at reagere i tide og tjene de penge, du havde kalkuleret med.

Automatisk løbende kalkulationer er en grundlæggende forudsætning for at kunne arbejde proaktivt med din sagsstyring. Det smarte er, at det er mester, projektleder og bogholder, der kan følge med i alt, hvad der sker på de pågældende projekter i mens de står på. På den måde kan de holde øje med, at projekterne går som planlagt, og skal ikke vente på at regnskabet gøres op i økonomisystemet. Dermed er der også mulighed for at din bogholder kan give “heads up” og reagere, hvis der er behov for det. På den måde, slipper I ligeledes for at sidde med de gammeldaws manuelle efterkalkulationer, hvor man blot kan sidde tilbage og tænke for sig selv: “vi burde nok have gjort det anderledes” – og hvis vi havde gjort det, så ville vi også have tjent meget mere for vores hårde arbejde. Med automatisk kalkulation kan I proaktivt nå at sætte ind i tide.

Med digital håndtering af bilag, slipper bogholderen ydermere for at skulle rykke for manglende bilag. Når leverandøren sender faktura, modtages de automatisk inde på sagen i Apacta, og videresendes derefter til økonomi systemet. På den måde er der bundet en rød sløjfe på hele værdikæden fra leverandør til økonomisystem, og I har gjort jeres bilag sporbare som den nye bogføringslov foreskriver.

Kilder: https://martinsen.dk/faglig-viden/revision-og-regnskab/ny-bogfoeringslov-og-aendringer-i-aarsregnskabsloven-betyder-krav-om-digitalt-bogholderi/ og https://www.beierholm.dk/nyt-lovforslag-stiller-krav-om-digital-opbevaring-af-regnskabsmateriale